Sujet: Démence
Gedächtnisschwierigkeiten - Aktivierungs- und Gesprächsgruppe (mehrere Gruppen) - Zürich
Groupes avec guidance
pour concerné-e-s / ZH

Lieu de rendez-vous
Zürich